Opleiding voor de midden manager

Jij bent de spil in de organisatie tussen topmanagement en de mensen op de werkvloer. Beleid vertalen naar de medewerkers en zorgen dat zij het werk uitvoeren én werkervaringen doorspelen aan de directie van het bedrijf. We hebben het dan over de tactisch operationele manager – schoolleider – teamleider – projectleider – afdelingsmanager – coördinator….

Zo ben je gesprekspartner voor de directie, bemiddelaar in het contact tussen directie en team én gesprekspartner voor jouw teamleden.

Wij gaan er van uit dat  deze professionele ontwikkeling nodig is voor het goed uitoefenen van je functie. Deze ontwikkeling houdt in dat naast kennis en vaardigheden, (zelf)reflectie essentieel is. We werken daarom ervaringsgericht, zowel vanuit je eigen praktijk als in de trainingssituatie.

Dit levert een manager op die enerzijds zijn medewerkers tot creativiteit en samenwerking kan brengen en intrinsiek kan motiveren en tegelijk een gedegen gesprekspartner is voor het management, vanuit zijn eigen onderbouwde visie.

De organisatie verhoogt met deze manager zijn productiviteit en zijn vermogen om creatief en flexibel om te gaan met de snelle ontwikkelingen die zich voordoen. Kortom snel, klantvriendelijk en adequaat aanpakken!

In deze management opleiding trainen wij de deelnemers aan de hand van een aantal modellen en werkwijzen:
–  de ontwikkeling van je oordeelsvermogen
–  de diversiteit van mensen
–  levensfasen
–  uitspreken, afspreken en aanspreken
–  etc

Deze inhoud wordt gecombineerd met bekende middelen zoals:
–  situationeel leidinggeven,
–  SMART afspreken en MILD aanspreken,
–  de gesprekscyclus,
–  PDCA, ………

Contact
Voor informatie over deze opleiding, een persoonlijk gesprek of kennismaking, bel met een van de opleiders:
Reinier Steinbuch: 06 24 93 62 62 – www.steinbuch.net
Ron Henkes: 06 51 31 56 12 – www.ronhenkes.nl